De Pionier: wonen doen we samen!

208 Zelfstandige en betaalbare studio’s voor jongeren tot 30 jaar, vlak bij de binnenstad van Amersfoort. In De Pionier maakt iedereen een nieuwe start, hebben bewoners goed contact met hun buren en ondernemen ze activiteiten met elkaar. Portaal en Omnia Wonen realiseren dit unieke woonproject op de Kop van Isselt.

Op de hoek van de Amsterdamseweg en de Geldersestraat stond ooit autobedrijf Smeeing. In korte tijd worden hier straks 208 tijdelijke huurwoningen (studio’s) neergezet. De woningen worden naar verwachting in februari 2021 geplaatst en vanaf maart 2021 gefaseerd opgeleverd. Zij blijven minimaal 10 jaar staan.

Mix van bewoners
De studio’s zijn beschikbaar voor starters op de woningmarkt en voor jongeren die uit de maatschappelijke opvang komen en vanuit (jeugd)zorg op zich zelf gaan wonen. Die laatsten worden in dit project begeleid in de stap naar zelfstandig wonen. De reguliere bewoners zijn jongeren tot 30 jaar die specifiek voor het concept gemengd wonen kiezen. Zij leveren een actieve bijdrage aan het met elkaar ‘samenleven’. Het complex bestaat uit twee woongebouwen en een langgerekt gebouw langs de Amsterdamseweg. Hierin bevinden zich gedeelde voorzieningen zoals een wasmachineruimte en creatieve werkunits. De groene buitenruimte tussen de gebouwen wordt een heerlijke plek om te ontspannen en elkaar te ontmoeten.

Iedereen telt mee
De Pionier is een community waar bewoners actief aan bijdragen. De meesten studeren of werken, anderen zetten stappen op het gebied van het zelfstandig leren wonen. Jelmer Kwak, woonadviseur Omnia Wonen: ‘Bij De Pionier staat het ‘samen’-gevoel centraal. Mensen wonen zelfstandig, maar kijken wel naar elkaar om. Je helpt je buren bijvoorbeeld met klussen of gaat samen koken. Deze aanpak sluit naadloos aan op de visie van Omnia Wonen. Onze expertise is het wonen en samenleven van mensen met een beperkt inkomen. We zetten in op verbinding, het goede gesprek aangaan en werken vanuit onze kracht samen met anderen. Om zo maximale maatschappelijke meerwaarde te creëren. Want wonen doen we samen!’

Zachte landing
Woningcorporatie Portaal deed de afgelopen jaren al ervaring op met verschillende gemengd-wonenprojecten in de stad Utrecht. Dit voorjaar werd in voormalig verzorgingshuis De Liendert gemengd wonen in Amersfoort geïntroduceerd. Regiomanager Dorine Lommen: ‘In deze tijd moeten mensen zelfstandig wonen die dat tot voor kort niet deden. Dat kan best lastig zijn. Dan is deze woonvorm een zachte landing voor ze. Deze manier van samenwonen brengt bewoners positieve ervaringen en een sociaal netwerk. Iedereen leert van elkaar. En met 208 extra woningen doen we iets aan de woningnood in Amersfoort en meer in het bijzonder voor de doelgroep jongeren.’

Ook aan de Lichtpenweg in de Hoef-West wordt inmiddels gemengd gewoond. De Alliantie toverde een kantoorgebouw om tot een fris woongebouw met hippe kleuren. Bewoners staan voor elkaar klaar en helpen elkaar in de volgende stap van hun leven. Een magische mix, en nog een mooi voorbeeld van de inclusieve samenleving.

Motivatie en ervaring
Voor de Pionier selecteren de betrokken zorginstellingen hun bewoners zelf. Portaal en Omnia Wonen selecteren de overige huurders. Zij hebben hiervoor een geldige inschrijving nodig bij WoningNet Eemvallei en dienen daarnaast bij inschrijving voor dit project een motivatiebrief aan te leveren. Hierin staat bijvoorbeeld wat potentiële huurders willen en kunnen betekenen voor de woongemeenschap en hun eventuele ervaring met vrijwilligerswerk. Op basis hiervan vindt een eerste selectie plaats, een informatiebijeenkomst en tenslotte een intakegesprek. Bij gelijkwaardige motivatie en geschiktheid hebben inwoners uit Amersfoort voorrang.

ontwerp: doorendoorontwerp | realisatie: itsyourday