Investeringsvermogen corporaties onder druk

Woningcorporaties kunnen veel meer sociale huurwoningen bouwen en verduurzamen als de verhuurdersheffing fors wordt verlaagd. Dat blijkt uit onderzoek dat economisch onderzoeksbureau SEO deze week publiceerde. 

Onvoldoende geld voor kerntaken
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Aedes, vereniging van woningcorporaties. De berekeningen van SEO zijn een vervolg op het onderzoek Opgaven en Middelen Corporatiesector van de ministeries van BZK, EZK, Financiën en Aedes uit juli van dit jaar. Daaruit bleek ondubbelzinnig dat woningcorporaties op middellangere termijn onvoldoende geld hebben voor hun taken: betaalbare sociale huurwoningen bouwen, beheren en verduurzamen. Om een beeld te krijgen: dit jaar storten wij van onze Amersfoortse woningen 19 miljoen euro in de rijkschatkist.

Lichtpuntjes
Tijdens de Prinsjesdagbegroting is een aantal maatregelen aangekondigd om te zorgen voor meer betaalbare sociale huurwoningen door woningcorporaties. Ook was er goed nieuws voor het middensegment: de marktoets wordt voor 3 jaar buiten werking gesteld. Dat betekent dat woningcorporaties makkelijker kunnen bouwen voor deze doelgroep. Tot slot krijgen corporaties een – bescheiden – korting op de verhuurderheffing voor de bouw van betaalbare woningen. Lichtpuntjes dus voor de woningzoekenden. Om echt te kunnen doorpakken, moet het volgende kabinet aan de slag om de belasting voor woningcorporaties verder omlaag te krijgen en ruimte te creëren om de inkomsten voor corporaties te vergroten. 

Blijven investeren
Het SEO-onderzoek berekent dat hetzelfde positieve effect voor de woningmarkt kan worden bereikt door de huren met 0,5 procent boven inflatie te verhogen. Dat willen we niet. De samenleving vraagt om oplossing van het woningtekort en het duurzaam maken van onze woningen. Daarin willen en moeten we blijven investeren. Dan blijft er dus maar een optie over: lastenverlichting voor de corporaties. 

Grote opgave
We zetten ons als Amersfoortse corporatie volop in om onze bijdrage te leveren aan de grote nieuwbouwopgave voor de stad voor de komende tien jaar. Voor de korte termijn lukt dat. Voor de langere termijn moet echt de verhuurdersheffing van tafel. Anders wordt de stapeling van opgaven onbetaalbaar.

In gesprek
Dit is voor ons bij uitstek een onderwerp om met u over door te praten. We bieden u daartoe graag de gelegenheid via een digitaal spreekuur op donderdagavond 8 oktober. Elders in deze nieuwsbrief leest u hoe u zich daarvoor aanmeldt.

ontwerp: doorendoorontwerp | realisatie: itsyourday