Digitale bewonersparticipatie

In deze nieuwe werkelijkheid wordt een beroep gedaan op onze creativiteit. Participatietrajecten gaan gewoon door en we willen onze huurders, omwonenden en andere betrokkenen zo goed mogelijk hierin betrekken. De zoektocht naar digitale mogelijkheden is in een stroomversnelling geraakt. 

Tevreden digitale participatie
Joan van der Burgt: ‘Hoe zorgen we ervoor dat participatietrajecten die al waren ingezet of op de rol stonden tóch door kunnen gaan?’ Kan een inspraakavond via een videotool plaatsvinden? Kunnen we samen met inwoners online een schets maken voor een ruimtelijke opgave? Of via een chatsessie met twee of drie inwoners en een expert afspreken waar die twee nieuwe laadpalen in de wijk nu het best passen? Van der Burgt: ’Wij zijn tot nu toe heel tevreden over digitale participatie. De bijeenkomsten verlopen goed en de mensen die er zijn weten hoe het werkt.’  

Digitale participatie voorbeelden

  • Een onlinepresentatie voor de participatiegroep Hogekwartier, zorgde voor de Alliantie ervoor dat de participatiegroepleden konden zien hoe de toekomstige koopwoningen in Hogekwartier eruit komen te zien. Alle participatiegroepleden hielden zich goed aan de vergaderregels.   
  • Een groep van circa 25 omwonenden die meedenkt over woningbouw op een voormalige gemeentewerf in Soest kreeg van de Alliantie via de mail een filmpje van het ontwerp. Een paar dagen later was er een bel-moment gepland. Dat leverde slechts één telefoontje op. Daarna hebben we een digitale enquête met vooral open vragen gestuurd over de twee gepresenteerde ontwerpen. Een afsluitende werfsessie via Teams sloot het participatietraject succesvol af. 
  • Bij een verbeterplan van Portaal in Soesterberg is gewerkt met een speciaal fotoboekje waarin alle veranderingen in beeld zijn gebracht. Daarnaast ontvingen bewoners (zoals gebruikelijk) een brochure waarin alle zaken op een rijtje zijn gezet. Vervolgens zijn alle bewoners telefonisch benaderd voor vragen en toelichting. We waren blij te horen dat velen de informatie helder en overzichtelijk vonden. Voor wie wilde kon op afspraak in een voorbeeldwoning terecht, met inachtneming van alle voorzorgsmaatregelen. 

ontwerp: doorendoorontwerp | realisatie: itsyourday