Dienstverlening in coronatijd

Flexibiliteit om huurders te helpen, verantwoordelijkheid voor een veilige, schone werk- én leefomgeving en vooral het samen doen – als medewerkers, huurders en ketenpartners – zijn begrippen die naar voren komen in de verhalen van de Amersfoortse woningcorporaties over het uitvoeren van onderhoud en reparaties in de coronaperiode.

Zoveel mogelijk werk laten doorgaan
Melle van Wijngaarden, teamleider Bemiddeling en Beheer bij Omnia Wonen: ‘Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we ons ingezet om ons werk zo veel mogelijk te laten doorgaan. We wilden afmaken waaraan we begonnen waren. In aangepaste vorm, in lijn met het landelijk RIVM-beleid. In Amersfoort hebben we het geplande onderhoud van twee complexen nog wel kunnen uitvoeren omdat het voornamelijk schilderwerk betrof aan de buitenzijde. Vanzelfsprekend gebeurde dit met inachtneming van de veiligheidsregels en in goed overleg met onze huurders en samenwerkingspartners. Ook voor noodreparaties konden de mensen nog bij ons terecht.’

Samen veilig doorwerken
‘Wij zijn en voelen ons verantwoordelijk voor onze mensen, dus we deden het maximale om hen zo veilig mogelijk te laten werken en het risico op besmetting – voor bewoners en medewerkers – te minimaliseren.’ Door snel te schakelen, heldere communicatie en het maken van duidelijke afspraken over de veiligheid, konden de vakmannen van de drie corporaties de eerste weken van de coronacrisis (noodzakelijke) reparaties blijven uitvoeren. ‘We waren hierbij strikter dan het protocol Samen veilig doorwerken. Zo waren de vakmannen bij noodreparaties volledig beschermd. Dus met handschoenen, mondkapje en een hesje ‘Let op 1,5 meter’. Het protocol schrijft dit alleen voor bij ziekte van de huurder.’ Huurders met minder urgente onderhoudsverzoeken werd gevraagd om deze op een later moment in te dienen, gerelateerd aan de landelijke regels rondom het versoepelen van de lockdown.

Oog voor de buurt
Doordat het aantal reparaties bij Omnia Wonen per vakman afnam van ongeveer 9 naar 2 reparaties per dag, staken de vakmannen, ook bij Portaal en de Alliantie, de overgebleven tijd in het verbeteren van de leefbaarheid in en rond onze woningen en complexen: steegjes werden schoongemaakt, portieken opgeruimd en bebording opgehangen. ‘Een mooi voorbeeld van hoe wij ons inzetten voor de buurt. Zo zit er toch ook nog een klein positief puntje aan deze moeilijke coronatijd.’

Doorstart
Medio mei startte Omnia Wonen en Portaal de reguliere processen weer op. Door de snelle doorstart van het reguliere proces bij de Alliantie, is op dit moment al bijna 80% van de gemelde reparatieverzoeken van Alliantie huurders uitgevoerd. Met passende maatregelen wordt het ‘nieuwe normaal’ in de praktijk vormgegeven. ‘Dit doen we natuurlijk in overleg met onze ketenpartners, onze huurders en medewerkers. Samenwerken zit in ons DNA’, sluit Van Wijngaarden af.

Leefbaarheid
Monique Govers: ‘Wij hebben als Amersfoortse woningcorporaties volop aandacht voor leefbaarheid; het gaat hierbij zowel om de kwaliteit van het wonen in sociale zin, de verbinding met bewoners, als in fysieke zin, de stenen. De uitspraak van Piet Hilhorst, beheerder bij Omnia Wonen – ‘Er is een oplossing of we maken er één!’ – kenmerkt de inzet en bevlogenheid van mijn collega’s. Daar ben ik enorm trots op.’

Er is een oplossing of we maken er één
Piet Hilhorst is beheerder van het 55+ complex De Waaier aan de Garietstraat in Amersfoort. Hij is hét gezicht van Omnia Wonen voor de huurders van de 150 appartementen die het complex telt. ‘Mensen komen bij mij voor kleine klusjes zoals een deur die niet goed werkt of een zonnewering die kapot is. Ook kunnen ze bij mij hun verhaal kwijt; het persoonlijke contact en luisterend oor zijn heel belangrijk in mijn werk.’ Door de uitbraak van het virus veranderde er veel voor Hilhorst: ‘We vroegen de bewoners om telefonisch klachten door te geven. Maar ja, ouderen hebben moeite met bellen en sommigen waren ook echt bang voor het virus. Het was opeens heel stil. Als extra service hebben we toen aangeboden om bewoners op andere manieren te helpen, zoals medicijnen halen bij de apotheek of informatie opzoeken op internet. We wilden er ook in deze moeilijke tijd zijn voor de mensen. En net als de buurtbeheerders van Portaal en de Alliantie heb ik in en rondom het gebouw wat werk gedaan en de schoonmaak opgevoerd. Alles ziet er spik en span uit, en dat moet ook.’

Met het versoepelen van de maatregelen, merkte Hilhorst dat de behoefte aan een praatje ook weer toenam. Echter, het ontbrak aan een geschikte ruimte in het complex. Samen met vakman Ruud van Leeuwen maakte Hilhorst zijn kantoor coronaproof. Hierdoor kan de complexbeheerder op een veilige manier, en toch voor de huurders dichtbij en vertrouwd, spreekuur houden. ‘Het begint nu weer te leven, ik zie veel meer toeloop. Dat doet me goed. We pakken de boel weer op, we hebben wel wat inhaalslagen te maken. Dat houdt me weer van de straat’

ontwerp: doorendoorontwerp | realisatie: itsyourday