Prestatieafspraken renovatie en nieuwbouw

In algemene zin kunnen we zeggen dat het er nu naar uit ziet dat alles redelijk door loopt. Renovatieprojecten worden op dit moment voor 80% uitgevoerd en nieuwbouw loopt hier en daar wat vertraging op. Uiteraard doen wij er alles aan om ons aan onze afspraken te houden, maar hebben we te maken met een aantal omstandigheden. Van der Burgt: ‘We zien bijvoorbeeld vertraging op materialen en soms het wegblijven van buitenlandse leveranciers. Ook merken we dat bewonersparticipatie met grotere groepen mensen wat lastiger is, hiervoor zullen we nieuwe manieren moeten vinden.’  

Zoals in het RIVM-protocol staat omschreven, plannen we momenteel geen werkzaamheden bij kwetsbare mensen, zoals bijvoorbeeld bewoners die ouder zijn dan 70 jaar. Deze werkzaamheden moeten op een later moment alsnog worden uitgevoerd (denk aan verbeteren en verduurzamen). Tijdens renovatietrajecten spreken we onze bewoners vooral telefonisch, met de mogelijkheid om naar de modelwoning te komen en elkaar persoonlijk te spreken. Doordat we de meeste mensen telefonisch spreken, is het sociale aspect lastiger te onderhouden. Dat is een aandachtspunt.  Daarbij lopen we soms wat vertraging op doordat de vergunningen later worden verstrekt door de gemeente. De gevolgen van de corona crisis dragen niet bij aan een soepel verloop van de toch al steeds meer complexer wordende projectopgaves. 

Het is nu nog te vroeg om in te schatten of dit op de langere termijn gevolgen heeft voor onze planning. 

ontwerp: doorendoorontwerp | realisatie: itsyourday