Maatwerk voor huurders die financieel in de knel komen

De coronacrisis kan mensen in financiële problemen brengen. Ook onze huurders kunnen hierdoor geraakt worden. Begin juni hadden 82 huishoudens van Omnia Wonen, Portaal en de Alliantie moeite om de huur te betalen. Dat is 0,44% van al onze huurders de stad. Omdat de persoonlijke omstandigheden verschillend zijn, bieden we per woningcorporatie de huurder maatwerk aan. We kiezen dus niet voor huurbevriezing als algemene regel maar voor maatwerk waar het nodig is. ‘Want we hebben het geld keihard nodig.’

Ontredderde mensen
Gerda van Barneveld van de financiële administratie van Portaal krijgt soms wanhopige huurders aan de lijn. ‘Het aantal gesprekken is flink toegenomen en de gesprekken die ik voer gaan me niet in de koude kleren zitten. Ik heb soms helemaal ontredderde mensen aan de lijn die, mede ook door de crisis, het water aan de lippen staat en niet weten hoe ze de touwtjes aan elkaar moeten knopen. Door de coronacrisis zijn we nog coulanter en we bieden de huurder een betalingsregeling aan. Ook dragen we niet meer over aan de deurwaarder om de kosten voor een huurder niet te verhogen maar laten de deurwaarder, uit onze naam, ook met de mensen bellen om op zoek te gaan naar een oplossing. Want dat is wat we doen, we bieden maatwerk.’

Fijn dat u meedenkt
In hun ontreddering kunnen mensen boos worden. En daar heeft Gerda begrip voor. Maar het gebeurt niet veel gelukkig. ‘Ik hoor juist vaak: wat fijn dat ik gehoord word en wat fijn dat u meedenkt. En wat ik dan helemaal bijzonder vind, is dat als je dan zo’n heftig gesprek hebt gehad, sommige mensen toch ook de ruimte vinden om te vragen hoe het met mij gaat.’

Betalingsregeling
Het aantal huurders dat bij de drie Amersfoortse woningcorporaties aanklopte omdat ze financieel in de knel zit, valt tot nu toe gelukkig mee. Hoewel elke huurder in nood er een te veel is. Het ging begin juni in totaal om 82 huishoudens, dat is 0,44% van al onze huurders de stad. Met de meeste spreken we een betalingsregeling af. Dat doen we niet alleen nu, maar ook de rest van het jaar. Wat dat voor onze financiën betekent, kunnen we nu nog niet zeggen. Dorine Lommen, manager Volkshuisvesting van Portaal: ‘Maar dat we geld mislopen, lijkt me logisch.”

Huuraanpassing
Als Amersfoortse woningcorporaties willen we natuurlijk dat de huur betaalbaar is. Ondanks de coronacrisis hebben we besloten wel de jaarlijkse huuraanpassing door te voeren. Al jaren passen we onze huren beperkt aan en dat doen we ook dit jaar. Als we de huuraanpassing uitstellen, of helemaal niet door laten gaan, is dat een algemene maatregel die voor alle huurders zou gelden. Maar lang niet iedereen nodig heeft. We houden rekening met het woongenot van ál onze huurders. Daarom leveren we per woningcorporatie maatwerk voor huurders die in de knel komen. Voor de lagere inkomens betekent de huuraanpassing alleen een correctie voor de inflatie, voor gestegen prijzen. Dat geldt voor ruim 80% van onze huurders.  Bij de Alliantie wordt de huuraanpassing uitgevoerd op basis van de hoogte van de huur. We kiezen er in sommige gevallen ook voor om de huur te bevriezen. Lommen: ‘Daar krijgen we natuurlijk vragen over, onder andere van de SP in Amersfoort. De meest simpele uitleg is: we hebben als Amersfoortse woningcorporaties dat geld gewoon keihard nodig. We moeten onze woningen verduurzamen. We willen van het gas af, om te beginnen in Schothorst-Zuid. In 2050 moet ons hele bezit CO2-neutraal zijn. We willen jaarlijks honderden nieuwe sociale-huurwoningen in de stad realiseren. Dat willen we niet alleen, dat moet ook. En dat kost gigantisch veel geld. Daar komt bij dat we via de verhuurdersheffing als sector dit jaar 1,7 miljard naar het rijk overmaken. Zo’n 1.000 euro per sociale huurwoning!’

ontwerp: doorendoorontwerp | realisatie: itsyourday